Danh sách học sinh nhận học bổng


Năm học 2018-2019
92 em nhận học bổng: 

Số
Họ và tên
Lớp
            Trường Trung học Cơ sở
1
Lê Thị My Na
7/4
  Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên
2
Bùi Thị Quỳnh Như
6/1
                 - như trên -
3
Nguyễn Thị Diệu
6/4
                     - nt -
4
Văn Thị Nhớ
8/2
                     - nt -
5
Đỗ Thị Thùy
9/1
   Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên
6
Vương Thị Mười
9/4
                     - nt -
7
Nguyễn Duy Việt
9/2
                     - nt -
8
Nguyễn Thị Cẩm Ly
9/6
                     - nt -
9
Võ Minh Quân
9/1
   Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên
10
Phan Thị Thanh Tâm
8/1
                     - nt -
11
Phan Thị Hồng Loan
7/1
                     - nt -
12
Đặng Thị Thu Uyên
6/1
                     - nt -
13
Nguyễn Thị Thanh Thảo
9/2
   Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên
14
Nguyễn Văn Phong
8/3
                      - nt -
15
Trần Hoàng Trang
7/4
                      - nt -
16
Hồ Thanh Quân
6/5
                      - nt -
17
Trần Bảo Phương
7/1
   Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên
18
Trương Thị Kim Anh
6/6
                      - nt -
19
Nguyễn Lê Như Quỳnh
  9/1
                      - nt -
20
Nguyễn Thị Xuân Nhi
  6/1
                      - nt -
21
Lê Thị Hồng Nhi
9/1
   Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên
22
Nguyễn Phương Thảo My
7/2
                      - nt -
23
Võ Thị Ngọc Nhi
6/1
                      - nt -
24
Đặng Thị Tường Vy
8/2
                      - nt -
25
Nguyễn Thị Tuyết Nhi
9/1
   Lê Quang Tiến (H. Chữ), Hương Trà, Thừa Thiên
26
Nguyễn Thị Thu Hào
9/2
                      - nt -
27
Huỳnh thị Như Minh
9/4
                      - nt -
28
Lê Thị Kiều Oanh
9/5
                      - nt -
29
Quách Lê Bảo Ngọc
6/1
    Nguyễn Hữu Dật, Quảng Điền, Thừa Thiên
30
Lê Văn Lợi
6/3
                       - nt -
31
Phạm Thị Như Ngọc
7/1
                       - nt -
32
Trần Thị Thùy Nhiên
8/3
                       - nt -
33
Trương Thị Ngọc Trâm
6/3
   Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên
34
Nguyễn Thị Mỹ Liên
7/3
                       - nt -
35
Trương Thị Minh Tâm
8/2
                       - nt -
36
Lê Thị Thanh Hảo
9/3
                       - nt -
37
Nguyễn Thị Thu Thủy
6/4
   Nguyễn Duy (Thị trấn Phong Điền), Thừa Thiên
38
Nguyễn Thị Ngọc Châu
6/2
                       - nt -
39
Lê Đăng Nhật
7/1
                       - nt -
40
Hồ Thị Ý Nhi
7/2
                       - nt -
41
Lê Thị Hồng Vân
8/2
   Hàm Nghi, Thành phố Huế
42
Hoàng Thị Phương Chi
8/1
                       - nt -
43
Nguyễn Văn Bảo Tâm
8/3
                       - nt -
44
Phạm Nguyễn Trang Đài
8/4
                       - nt -
45
Hoàng Thị Cẩm Nhung
9/1
Nguyễn văn Trỗi, Thành phố Huế
46
Huỳnh Thị Hồng Trang
8/1
                       - nt -
47
Huỳnh Thế Thành
7/1
                       - nt -
48
Đặng Thị Minh Thu
8/3
                       - nt -
49
Thân Đại Pháp
6/3
   Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế
50
Nguyễn Văn Thành Công
8/3
                       - nt -
51
Nguyễn Thu Hương
8/4
                       - nt -
52
Nguyễn Thị Ninh Thư
9/3
                       - nt -
53
Võ Hoàng Việt
9/2
   Nguyễn Cư Trinh, Thành phố Huế
54
Lê Hữu Khang
8/5
                       - nt -
55
Nguyễn Công Thành
7/5
                       - nt -
56
Nguyễn Thị Thanh Thảo
6/2
                       - nt -
57
Nguyễn Thu Thảo
6/2
    Lê Hồng Phong, Thành phố Huế
58
Nguyễn Phan Anh Thư
6/2
                       - nt -
59
Trần Thị Ngọc Châu
7/2
                       - nt -
60
Nguyễn Bích Châu
7/4
                       - nt -
61
Phan Đình Phát
6/1
   Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế
62
Trương Văn Trung Nguyên
7/5
                       - nt -
63
Nguyễn Văn Trung Hậu
8/3
                       - nt -
64
Hồ Quang Long
9/1
                       - nt -
65
Lương Quỳnh Trâm
6/7
    Hùng Vương, Thành phố Huế
66
Đỗ Như Ngọc
7/5
                       - nt -
67
Hoàng Thị Tân Liên
8/2
                       - nt -
68
Nguyễn Thị Thanh Giang
9/2
                       - nt -
69
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
9/11
     Chu văn An, Thành phố Huế
70 
Hoàng Thị Cẩm Tú
6/10
                       - nt -
71
Nguyễn Thị Thúy Ngân
8/2
                       - nt -
72
Lê Văn Hòa An
7/10
                       - nt -
73
Ngô Thị Sang
6/5
   Duy Tân, Thành Phố Huế
74
Trương Thị Mỹ Duyên
7/1
                       - nt -
75
Nguyễn Ngọc Ánh Dương
7/2
                       - nt -
76
Lê Đăng Hoàng
9/1
                       - nt -
77
Hồ Thị Phương Thảo
7/1
   Trần Hưng Đạo (Hồng Thượng), A Lưới, Huế
78
Hồ Thị Cẩm Vân 
7/3
                       - nt -
79
Nguyễn Thị Yến Vi
8/1
                       - nt -
80
Hồ Thị Nghĩ
9/2
                       - nt -
81
Trần Quang Vinh
7/2
   Dân tộc Nội trú Nam Đông, Huế
82
Phạm Thị Thu Hiên
7/1
                      - nt -
83
Hồ Thị Nhi
8/1
                      - nt -
84
Hoàng Phạm Minh Duy
8/2
                      - nt -
85
Lê Thị Nhung
6/1
   Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên
86
Hồ Minh Nguyên
7/2
                     - nt -
87
Trần Thị Quỳnh Thi
7/3
                     - nt -
  88 
Huỳnh Thị Hoài Quyên7/4
                      - nt - 
  89
Ra Pát Vân Anh
    7/2
   Bán trú Long Quảng,  Nam Đông
  90
Trần Thị Tây
    8/2
                      - nt -
  91
Lê Thị Hồng Hạnh
   8/1
                      - nt -
  92 
Phạm Văn Tiếng
   6/2
                       - nt - Năm học 2016-2017Từ năm học 2009-2010,
 Học bổng  Phạm Kiêm Âu sẽ được tập trung để cấp cho các em học sinh Nghèo- Hiếu học tại các trường cấp 2 (Trung học Cơ sở) của Thừa-Thiên, Huế,  mức 500.000 đ/suất.
và 9 em nhận học bổng bán phần (25 USD):
Từ năm học 2000-2001,
tiêu chuẩn để được xét bao gồm:
- hoàn cành gia đình nghèo, có khó khăn
- điểm học tập đạt
     . từ điểm 8/10 trở lên (học bổng toàn phần, 50USD)
     . từ điểm 6,5/10 đến điểm 7,9/10 (học bổng bán phần, 25USD)
căn cứ trên điểm (học kỳ I, học kỳ II, và điểm tổng kết cả năm) đạt được ở năm học trước.