Các nhà tài trợ


 Quỹ Học bổng Phạm Kiêm Âu thay mặt các em học sinh, xin chân thành cám ơn

những ý kiến quý báu và lòng ủng hộ nhiệt tình của:
Thầy Dương Thiệu Tống
Thầy Võ Đăng Nam
Thầy Châu Trọng Ngô
Thầy Lê Quân Thụy
Thầy Hồ văn Lê
Thầy Cô Nguyễn Hữu Thứ
Bác sĩ Phạm thị Xuân Quế
Ông Hồ Đình Đỗ
Bà Kim Chi Steger

Ông Wil Schaefer
Bà Đinh thị Kim Phụng
Bà Định Wadhwani
Ông Alan Cliff
Ông bà Võ Hiệu -Túy Ngọc
Bà Nguyễn Kim Oanh
Ông Roy Chhung
California Wines & Co.
Ông bà Nguyễn Phước Vĩnh Nhu
Ông Đinh Bá Tiến
Ông Lê Tường Thụy
Ông bà Lê Minh Tường
Ông bà Nguyễn Phú Thiện
Ông bà Hồ văn Lê
James, Dave & Joanne
Bà Ngô thị Anh Đào
Ông bà Lê Bá Tâm
Bà Brigitt Gutmann
Bà Elisabeth Meier
Ông Lê Nguyên Thọ
Ông bà Võ Hiền Trang - Diệu Hương
Ông James Calvin Bruin
Một học trò cũ của Thầy
Bà Phạm Bạch Yến
Ông bà Hoàng Phủ Ngọc Tường
Ông Đặng Bá Phổ
Cô Nguyễn Ái Việt
Cô Sarah Kivell
Bà K. Schmid
Ông bà Hồ Sĩ Long
Ông bà Robert - Kim Chi Steger
Ông bà Nguyễn Tống Cẩm Linh
Ông bà Trần Minh Tâm
Bà Chế Hồng Yến
Ông bà Nguyễn Thiện Sơn
Ông bà Nguyễn Viết Sơn
Bà Faye Ferranti
Một số thân hữu ở Dallas
Bà Tracy Phạm
Một học sinh cũ (Đồng Khánh, lớp 12C1, NK 70-71)
Ông bà Nguyễn Tuấn Linh
Ông Nguyễn Minh Chính
Một cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Huế (Lớp Tạo tác 1)
Ông bà John - Trang Righi
Cháu Nguyen Hong An
Cô Beth Winchester
Ông bà Viễn Ngô - Mai Tuyết
Bà Agata Molag
Cavendish Ward - Manchester
Một phụ tá Vật lý trị liệu ở Manchester
Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu
Bà Nguyễn thị Ngọc Nữ
Bà Le Vi Nha Cindy
Bà Võ thị Sẽ
Bà Phạm thị Minh Phương
Một dược sĩ ở Manchester
Bà Anh Nguyen
ka
Ông Trần Huy Đức
Ông Lê Đình Quy
Ông bà Võ Hồng Ân
Bà Đặng Hạnh
Ông Bùi Thân
Bà Nguyễn Sương Sương
Cô Nguyễn Xuân Mai
Ông Nguyễn Kim Quốc
Một nhà tài trợ đề nghị không nêu tên
Bà Lê thị Lương Tâm
Ông Trương Định
Ông Nguyễn Đức Vinh
Ông Nguyễn Thành
Bà Nguyễn thị Mỹ Anh
Một nhà tài trợ đề nghị không nêu tên
Cô Jennifer Whiteley
Một chuyên viên Vật lý trị liệu - Stepping Hill
Ri Rốt - Do Dan
Blake Ward - Manchester
Ông Nguyễn Gia Khanh
Ông Ian Michael Holland
Các Bà Lê & Mỹ Đàn
Bà Nguyễn thị Mẫu
Ông Trần Quang Lập
Ông bà Đinh Ngọc Thân
Một cựu học sinh Đồng Khánh, lớp A3, niên khóa 1967-1968
Chị Hảo - Tôn nữ Tề Trang
Các bạn ông Huỳnh Nga - VietSilk 
Sách "Phạm Kiêm Au"
Ông Eddy Beech
Ông Loukas Giorgio 

Xin tiếp tục gửi các đóng góp về:
   
                                     Phạm Anh Tú
Địa chỉ:                        68 Lê Lợi Huế,
Số điện thoại di động: 098 907 7625
E-mail:                         phamatu@gmail.com