Hồ sơ năm học 2007 - 2008

Báo cáo thu chi

Còn lại sau khi phát học bổng tháng 8/2006                                  450 USD
Và nhận thêm sự tài trợ của:
Bà Đ. Wadhwani
50 USD
Ông bà Võ Hiệu - Túy Ngọc
50 USD
Ông bà Hồ văn Lê
100 USD
Ông Lê Nguyên Thọ
1.500.000 VND
Ông bà Lê Minh Tường
100 USD
Ông bà Vĩnh Nhu
200 USD
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
California Wines & Co.
50 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND
Ông bà Võ Hiền Trang - Diệu Hương
100 USD
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu
50 USD

                       Tổng cộng    1.350 USD và 1.600.000 VND 
                  ( # 1.450 USD) 
Tiếp theo thông báo tháng 5/2007, Quỹ Học bổng đã cấp vào tháng 8/2007:  
24 học bổng toàn phần, mức 50 USD  (800.000 VND) mỗi học bổng
 và 7 học bổng bán phần, mức 25 USD (400.000 VND) mỗi học bổng
           
Tổng chi        1.375 USD
      Còn lại 75 USD dành cho năm học sau.


         Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2007-2008

Năm học 2007-2008
24 em nhận học bổng toàn phần (50 USD):
1
Nguyễn Duy Bình
Lớp 10A THPT  Hương Thủy, TT
2
Nguyễn thị Quỳnh Nhi
Lớp 11/3  THPT  Hương Thủy, TT
3
Vương Hưng Thanh Hùng
Lớp 10A THPT  Nguyễn Sinh Cung, TT
4
Nguyễn Mạnh Tuất
Lớp 11A3 THPT  Ng. Sinh Cung,  TT
5
Nguyễn Ngọc Nha
Lớp 11/3 THPT  Vinh Xuân, TT
6
Nguyễn văn An
Lớp 11/1 THPT Đặng Huy Trứ, TT
7
Phạm thị Thùy Nhiên
Lớp 11/1 THPT Đặng Huy Trứ, TT
8
Lê Trần Hoài Anh
Lớp 10B THPT Bình Điền, TT
9
Nguyễn Ngọc Tri
Lớp 10B THPT Bình Điền, TT
10
Đặng Tiến Sỹ
Lớp 8/1  THCS Vinh Hà, TT
11
Trương thị Thảo
Lớp 9/3 THCS Vinh Hà, TT
12
Đào thị Thanh Ngọc
Lớp 6/9  THCS Nguyễn Chí Diễu, Huế
13
Lê thị Thanh Châu
Lớp 7/3 THCS  Nguyễn Chí Diễu, Huế
14
Trần thị Cẩm Nhung
Lớp 12Anh  THPT Quốc Học, Huế
15
Hà Thúc Tiến
Lớp 7/3  THCS  Phan Sào Nam, Huế
16
Nguyễn thị Danh
Lớp 8/1  THCS  Thủy Bằng, TT
17
Nguyễn thị Tuyến
Lớp 7/2  THCS Thủy Bằng, TT
18
Phan thị Mộng Thảo
Lớp 7/7  THCS Vinh Hà, TT
19
Nguyễn Hữu Anh Huy
Lớp 7/2 THCS Ng. Tri Phương, Huế
20
Trần thị Thu Hiền
Lớp 11/8  THPT Quốc Học, Huế
21
Mai thị Ngọc Hiền
Lớp 10A2 THPT Phan Đăng Lưu, TT
22
Nguyễn thị Thu Hiền
Lớp  7/1  THCS Thủy Phương,  TT
23
Huỳnh văn Cửu 
Lớp 7/4  THCS Phú Đa, TT
24
Lê thị Hồng Ngọc
Lớp 8/5 THCS Hương Chữ, TT

và 7 em nhận học bổng bán phần (25 USD):
1
Lê thị Thùy Anh
Lớp 9/1  THCS Phú Xuân, TT
2
Lê đình Hiền
Lớp 8/1  THCS Phú Xuân, TT
3
Hoàng Xuân Việt
Lớp 10B2  THPT Nguyễn Huệ, Huế
4
Hoàng Xuân Nhật
Lớp 8/1 THCS Trần Cao Vân, Huế
5
Võ Trần Thanh Chi
Lớp 10B4 THPT Hai Bà Trưng, Huế
6
Võ văn Điền
Lớp 12 THPT Bình Điền, TT
7
Nguyễn văn Khuỳnh
Lớp 6/2 THPT Bình Điền, TT