Hồ sơ năm học 2008 - 2009

Báo cáo thu chi

Còn lại sau khi cấp học bổng (tháng 8/2007)                                                    75 USD

Thời điểm cuối 2006 và đầu 2007, nhận thêm tài trợ của:
Ông Đinh Bá Tiến 
50 USD
Ông James C. Bruin (12/2006)
50 USD
Một học trò cũ của Thầy (1/2007) 
200 USD
Bà Phạm Bạch Yến (2/2007)
200 USD
Ông bà Võ Hiền Trang - Diệu Hương (4/2007) 
100 USD
Ông bà Hoàng Phủ Ngọc Tường
1.000.000 VND (65 USD)
Con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (4/2007)
1.200.000 VND (75 USD

Và từ tháng 9/2007, nhận thêm tài trợ của:
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND (5 USD)
Các con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (8/07)
150 USD
Cô Nguyễn Ái Việt
50 USD
Cô Sarah Kivell (11/2007)
50 USD
Ông Đặng Bá Phổ (12/2007)
50 Euros (72 USD)
Ông James C. Bruin (12/2007)
50 USD
Bà Phạm Bạch Yến (1/2008)
100 USD
Ông bà Lê Minh Tường (3/2008)
100 USD
Con cháu của thầy Phạm Kiêm Âu (3/2008)
2.000.000 VND (125 USD)
Bà K.Schmid & bà B.Gutmann (4/2008)
2.000.000 VND (125 USD)
Ông bà Võ Hiệu - Túy Ngọc (5/2008)
50 USD
Ông bà Võ Hiền Trang - Diệu Hương (6/2008)
200 USD
Bà Kim Đinh  (8/2008)
100 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh (8/2008) 
100.000 VND (5 USD)
Cô Nguyễn Ái Việt  (8/2008)
50 USD
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (8/2008)
100 USD

Tổng cộng:             2.247 USD  
Tiếp theo thông báo tháng 7.2008, Quỹ Học bổng đã cấp vào tháng 8/2008: 
               27 học bổng toàn phần, mức 50 USD   mỗi học bổng
               9 học bổng bán phần,  mức 25 USD   mỗi học bổng
                                                 thành tiền là:        1.575 USD
+  500 tập vở 200 trang cho 10 đơn vị trường:       170 USD
        
                                               Tổng cộng               1.745 USD
- còn lại 502 USD     #   9.000.000 đồng sẽ dành cho năm học sau.
(tỷ giá ngày 1-10-2009: 1 USD # 17.842 đồng)


Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2008-2009
Năm học 2008-2009
27 em nhận học bổng toàn phần (50 USD):
1
Nguyễn Vĩnh Hậu
Lớp 11B1 THPT  Hương Thủy, TT
2
Nguyễn Duy Bình
Lớp 11A THPT Hương Thủy, TT
3
Đào thị My My
Lớp 11A THPT Nguyễn Sinh Cung, TT
4
Lại Phước Thịnh
Lớp 11A THPT Nguyễn Sinh Cung, TT
5
Phạm Ngọc Phước
Lớp 11A1 THPT Vinh Xuân, TT
6
Phan thị Diễm Thúy
Lớp 10A THPT Vinh Xuân, TT
7
Trần Như Nhân
Lớp 10A1 THPT Đặng Huy Trứ, TT
8
Phan Hữu Nhân
Lớp 10A2 THPT Đặng Huy Trứ, TT
9
Lê thị Hoài Anh
Lớp 11B1 THPT Bình Điền, TT
10
Trương thị Thảo
Lớp 10/1 THCS & PT Hà Trung, TT
11
Nguyễn Phú Quý
Lớp 8/6 THCS & PT Hà Trung, TT
12
Nguyễn Dương Thu Hà
Lớp 10A2 THPT Hai Bà Trưng, Huế
13
Nguyễn Hữu Hiếu
Lớp 7/2 THCS Phan Sào Nam, Huế
14
Hà Thúc Tiến
Lớp 8/3 THCS Phan Sào Nam, Huế
15
Hoàng thị Khánh Linh
Lớp 7/4 THCS Hương Chữ, TT
16
Nguyễn thị Danh
Lớp 9/1  THCS  Thủy Bằng, TT
17
Hồ thị Hồng Lam
Lớp  8/2 THCS Thủy Bằng, TT
18
Đoàn Nam Anh 
Lớp 6/1 THCS Hàm Nghi, Huế
19
Lê thị Thanh Hà
Lớp 9/1 THCS Hàm Nghi, Huế
20
Nguyễn thị Phượng
Lớp 7/7 THCS Phú Đa, TT
21
Lê Quỳnh Phương 
Lớp 8/9 THCS Thủy Phương, TT
22
Lê Trần Bảo Thành
Lớp  8/1 THCS Hương Chữ, TT
23
Phan thị Mộng Thảo
Lớp 8/6 THCS & PT Hà Trung, TT
24
Võ thị Trâm Anh
Lớp 12A1 THPT Phan Đăng Lưu, TT
25
Hoàng Công Huy
Lớp 6/6 THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
26
Nguyễn Hữu Anh Huy
Lớp 8/2 THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
27
Hồ thị Diễm Hương
Lớp 9/1 THCS Phong Sơn, TT

và 9 em nhận học bổng bán phần (25 USD):
1
Hồ thị Mộng Trinh
Lớp 10 THCS & PT Hà Trung, TT
2
Hoàng Xuân Việt
Lớp 11B2 THPT Nguyễn Huệ, Huế
3
Dương Đình Long
Lớp 7/7 THCS Đặng văn Ngữ, Huế
4
Nguyễn thị Ngọc Trâm
Lớp 9/2 THCS Bình điền, TT
5
Nguyễn thị Mai Trâm
Lớp 9/1 THCS Bình điền, TT
6
Nguyễn văn Khuỳnh
Lớp 17/2 THCS Bình Điền, TT
7
Võ thị Thy
Lớp  8/4 THCS Bình Điền, TT
8
Trần thị Thu Hiền
Lớp 12/8 THPT Quốc Học, Huế
9
Mai thị Ngọc Hiền
Lớp 12A2 THPT Phan Đăng Lưu, TT