Hồ sơ năm học 2005 - 2006

Báo cáo thu chi

Còn lại sau khi cấp học bổng tháng 8/2004              50 USD + 100.000 VND   

Từ tháng 7/2004, nhận thêm tài trợ của
Ông Vĩnh Nhu 
300 USD
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Ông Bà Wil Schaefer
 500 USD
Ông Đinh Bá Tiến
50 USD
California Wines & Co.
50 USD
Gia đình anh Lê Tường Thụy
100 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND
James, Dave & Joanne
15 USD
Bà Ngô thị Anh Đào
400.000 VND
Ông bà Lê Bá Tâm 
100 USD
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu  
50 USD

Tổng cộng       1.455 USD cho NK 2005-2006

Tiếp theo thông báo tháng 5/2005, Quỹ Học bổng  đã cấp
19 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng
                                          
                                           Tổng chi            950 USD
                                còn lại 505 USD  dành cho năm học sau

Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2005-2006

Năm học 2005-2006
19 em nhận học bổng toàn phần:
1
Nguyễn thị Thu Hằng
Lớp 12A1 THPT Nguyễn S. Cung
2
Nguyễn thị Thanh Thúy
Lớp 11A1 THPT Nguyễn S. Cung
3
Bạch thị Ngọc Đào
Lớp 10/3 THPT Hương Thủy
4
Ngô Anh Nhật
Lớp 12/6 THPT Hương Thủy
5
Trần thị Hiền
Lớp 10/2 THPT Đặng Huy Trứ
6
Hoàng Tá Biền
Lớp 10/1 THPT Đặng Huy Trứ
7
Nguyễn thị Mộng
Lớp 9/6 THCS Vinh Hà
8
Đào thị My My
Lớp 8/7 THCS Vinh Hà
9
Lê quang Thảo
Lớp 9/1 THCS Hùng Vương
10
Nguyễn thị Cẩm Vân
Lớp 8/5 THCS Trần Cao Vân
11
Trần thị Cẩm Nhung
Lớp 10CA THPT Quốc Học
12
Trần đình Huy
Lớp 7/3 THCS Thống Nhất
13
Nguyễn thị Diễm
Lớp 7/2 THCS Thủy Bằng
14
Lương thị Hiền Duyên
Lớp 8 THCS Phước Vĩnh
15
Võ Thảo
Lớp 8/1 THCS Phú Đa
16
Lê thị Hà Trang
Lớp 7/9 THCS Thủy Phương
17
Lê quang Sáng
Lớp 7/2 THCS Hương Chữ
18
Hoàng Xuân Việt
Lớp 8/8 THCS Trần cao Vân
19
Bùi thị Mỹ Oanh
Lớp 8/8 THCS Thị trấn Phú Bài