Hồ sơ năm học 2003 - 2004

Báo cáo thu chi

Năm học 2002-2003 còn
325 USD
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Ông bà Wil Schaefer
500 USD
Ông bà Hồ văn Lê
100 USD
Cô Đặng Thụy Vivian
 200 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND
Ông Lê Tường Thụy
100 USD
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu
50 USD

Tổng thu     1.475 USD + 100.000 VND

       đã cấp 14 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng 
                và 1 học bổng bán phần mức 25 USD mỗi học bổng

Tổng chi    725 USD   
 Còn lại 750 USD + 100.000 VND cho năm học sau


Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2003-2004

Năm học 2003-2004
14 em nhận học bổng toàn phần:
1
La thị Mỹ Lệ
Lớp 9/1 THCS Vinh Hà
2
Nguyến thị Quỳnh Như
Lớp 8/1 THCS Vinh Hà
3
Nguyễn thị Thanh Thúy
Lớp 9/1 PT Phú Đa
4
Phan Bá Thành
Lap 11/8 THPT Đặng Huy Trứ
5
Nguyễn thị Liêng Chi
Lớp 7/2 THCS Hương Chữ
6
Hồ Lê Diệu Hiền
Lớp 8/3 THCS Trần Cao Vân
7
Nguyễn thị Thuỷ
Lớp 8/4 THCS Phú Mỹ
8
Nguyễn thị Mỹ Quỳnh
Lớp 10/8 THPT Quốc Học
9
Đặng Chiêu Hoàng
Lớp 8/1 THCS Quảng An
10
Nguyễn thị Phương Nhi
Lớp 11/6 THPT Quốc Học
11
Nguyễn thị Phương Dung
Lớp 7/10 THCS Kim Long
12
Trần thị Thu Hiền
Lớp 7/3 THCS Phú Thượng
13
Nguyễn thị Cẩm Vân
Lớp 6/5 THCS Trần Cao Vân
14
Trương văn Tân
Lớp 10/2 THPT Quốc Học

và 1 em nhận học bổng bán phần:
1
Nguyễn Thanh Hùng
Lớp 10A8 PT Phú Đa