Hồ sơ năm học 2000 - 2001

Báo cáo thu chi

Với sự tài trợ của:
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Ông Wil Schaefer
500 USD
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD

Tổng thu         700 USD
     đã cấp 12 học bổng toàn phần, 
                      mỗi học bổng là 700.000 VND (1 USD # 1.400 VND)
    
 Tổng chi           600 USD
  Còn lại  100 USD cho NK 2001-2002.Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2000-2001


Niên-khoá 2000-2001
12 em nhận học bổng toàn phần:

1
La thị Mỹ Lệ
Lớp 6/1 Vinh Hà, Phú Vang
2
Lê văn Toản
Lớp 7/5 Vinh Hà, Phú Vang
3
Nguyễn Xuân Tiến
Lớp 6/8 Nguyễn Chí Diễu, Huế
4
Võ Trần Quang Phương
Lớp 6/2Ng. Chí Diễu, Huế
5
Ngô Thái Hiền
Lớp 6 Thuận Lộc, Huế
6
Châu Bình Đạt
Lớp 8 Nguyễn Chí Diễu, Huế
7
Hoàng thị Như Thủy
Lớp 9/1 Tôn Thất Tùng, Huế
8
Hoàng Thanh Thảo
Lớp 9/2 Hương Hồ, Hương Trà
9
Võ Đại Giác
Lớp 9A Hai Bà Trưng, Huế
10
Lê thị Thùy Trang
Lớp 10C Đống Đa, Huế
11
Hồ thị Khánh Trâm
Lớp 11 Nguyễn Huệ, Huế
12
Bùi thị Khánh Hiền
Lớp 12 Phan Đăng Lưu, Huế