Hồ sơ năm học 1999 - 2000

Báo cáo thu chi


Với sự tài trợ của Ông Wil Schaefer 500 USD,
Ban Liên lạc Cựu Học Sinh Đồng Khánh Huế (thay mặt Quỹ Học Bổng Phạm Kiêm Âu)  đã cấp 10 học bổng (toàn phần, 50 USD) cho các em trường Nguyễn Huệ, Bán Công, Vỹ Dạ, Nguyễn Du và Hai Bà Trưng
 TỔNG CHI    500 USD 

Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 1999-2000

Năm học 1999-2000
Ban Liên lạc Cựu Học sinh Đồng Khánh Huế
đã thay mặt Quỹ Học Bổng Phạm Kiêm Âu trao học bổng cho các em
1
Hồ thị Khánh Trâm
Lớp 11 PTTH Nguyễn Huệ
100 USD
2
Nguyễn Xuân Tân
Lớp 11 PTTH Nguyễn Huệ
50 USD
3
Lê thị Thu Hà
Lớp 11 PTTH Bán Công
50 USD
4
Lê đình Khánh Tiên
Lớp 9 PTCS Vỹ Dạ
50 USD
5
Nguyễn thị Song Toàn
Lớp 9 PTCS Vỹ Dạ
50 USD
6
Lê thị Thùy Trang
Lớp 9 PTCS Nguyễn Du
50 USD
7
Đặng Hồng Dược Thảo
Lớp 8 PTCS Nguyễn Du
50 USD
và Cô Nguyễn Khoa Diệu Huyền nhận 100 USD cho 2 học sinh ở Trường Hai Bà Trưng