Hồ sơ 5 niên khóa (từ 1994 - 1995 đến 1998 - 1999)


Báo cáo thu chi

Đã sử dụng 500 USD -
tiền đóng góp (vào tháng 10/1994) của các học sinh cũ muốn xây mộ cho thầy Phạm Kiêm Âu -
để cấp cho các em học sinh trường Hai Bà Trưng như sau :
2 học bổng toàn phần x 50 USD  x  5 năm 
Tổng chi:   500 USD.Các năm học 1994-1995 đến 1998-1999:
Bác sĩ Phạm thị Xuân Quế giữ danh sách học sinh (10 em) được hưởng học bổng.